A képviselő-testület döntött a várossá nyilvánítási kezdeményezés megindításáról

Közzétéve: 2017. február 9.

Tisztelt Lakosság!

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 191/2016.(X.07.) és a 231/2016.(XII.29.) számú határozatával döntött a várossá nyilvánítási kezdeményezés megindításáról.

A 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében amennyiben a kezdeményezéssel érintett településen helyi nemzetiségi önkormányzat működik, a polgármester – legalább harminc napos határidő tűzésével – a kezdeményezésről kikéri a helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét. A polgármester a véleményről tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot.

Fentiekre hivatkozva tájékoztatom Nagyközségünk lakosait, hogy Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január 23-án tartott ülésén támogatta a várossá nyilvánítási kezdeményezést.

A pályázati dokumentáció 2017. január 31-én a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalnak benyújtásra került.

Bízom benne, hogy ebben az évben a Köztársasági Elnök Tiszaalpár Nagyközség számára városi címet adományoz.

Ezúton köszönöm meg a lakosságnak, a vállalkozásoknak, a szervezeteknek, a környező településeknek, képviselőtársaimnak, a nemzetiségi önkormányzatnak, valamint a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és az intézmények dolgozóinak, nyugdíjas köztisztviselőinek a pályázati dokumentáció elkészítéséhez nyújtott segítségüket.

Vancsura István
polgármester