Átalakulás a Kormányhivatalnál

Közzétéve: 2017. január 6.

2017. január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kétirányú átalakulást valósított meg, melynek célja az ellátott közfeladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása.

A közigazgatás korszerűsítése és továbbfejlesztése az egyes kormányok számára állandó feladat. Január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál két körben történt átszervezés.  

Az egyik irány az eddigi főosztályi (megyei) szinten gyakorolt hatáskörök nagy számban járási szintre történő átvitele és a megmaradt főosztályok összevonása. Vannak olyan hatáskörök, melyek teljes egészében, az azokat ellátó főosztállyal közösen kerültek át a járási hivatalba, valamint amelyek csak részlegesen. A megyei szintről teljes egészében átkerülő főosztályok a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, és a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály. Továbbá részlegesen kerültek átvitelre hatáskörök a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálytól, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálytól, a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól, a Foglalkoztatási Főosztálytól és az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálytól.

A második irány pedig új hatáskörök beemelése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal beolvasztásával, valamint a környezetvédelmi feladatkörök régiós szintről, megyei szintre átvételével.

Hatáskör változások:

I) Megyei szintről teljes egészében átkerülő főosztályok:

– Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
– Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

II) Részleges hatáskör átszervezés:

1. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály:

– családi csődvédelemmel kapcsolatos feladatok megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül
– jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok minden járási hivatalba kerül

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály:

– borászati felügyelet megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül.
– állattenyészéssel kapcsolatos feladatok megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül.
– élelmiszer-biztonsági felügyelők (minden állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatáskörrel
rendelkező járási hivatalba kerül. (nálunk 5)
– takarmányfelügyelet minden állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatáskörrel rendelkező járási
hivatalba kerül. (nálunk 5)
– növény és talajvédelem a megyeszékhely szerinti járásba kerül

3. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

– az egészségbiztosítási hatáskörök túlnyomó többsége a megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül
(nyilvántartás és ellenőrzés marad a megyén)
– a családtámogatással kapcsolatos feladatok 2017. június 30-ig a megyeszékhely szerinti járási
hivatalba, azt követően várhatóan minden járási hivatalba kerülnek.
– rehabilitációs feladatok a megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerülnek
– a nyugdíjbiztosítási feladatok többsége a megyeszékely szerinti járásba, bizonyos feladatok a Bajai
Járási Hivatalhoz is kerülnek, a megyén maradó feladatok közül itt is a nyilvántartás/ellenőrzést kell
kiemelni.

4. Foglalkoztatási Főosztály

– a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési feladatok a megyeszékhely szerinti járásba kerülnek

5. Hatósági Főosztály

– egyes, oktatással kapcsolatos hatósági feladatok a megyeszékhely szerinti járásba kerülnek

ÚJ FELADATOK:

A környezetvédelmi feladatokat január 1. után minden Bács-kiskun megyei illetőségű, környezet- és természetvédelmi ügyben a Kecskeméti Járási Hivatal szervezetébe beépülve a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály látja el.

Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2.,
Telefon: 76-795-870
E-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő: 8.30-11-30
  • Kedd: 8.30-11-30
  • Szerda: 8.30-11-30
  • Csütörtök: 8.30-11-30
  • Péntek: 8.30-11-30

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladatköreit minden agrártámogatási ügyben az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály végzi.

Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6.,
Telefon: 76-814-520
E-mail: videkfejlesztes@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő: 9.00-12-00, 13.00-16.00
  • Kedd: 9.00-12-00, 13.00-16.00
  • Szerda: 9.00-12-00
  • Csütörtök: 9.00-12-00, 13.00-16.00
  • Péntek: 9.00-12-00

A megyei szintről járási szintre átkerülő feladatokat végző szervezeti egységek elérhetőségei nem változtak, így a mindennapi ügyintézés során fennakadás nem várható. További információért kérjük, keressék fel a kormányhivatal weboldalát (www.bkmkh.hu).

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal