Fenntartó intézmény

Fenntartó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSSzékhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. Ellátási terület: Tiszaalpár, Lakitelek, illetve Nyárlőrinc községek közigazgatási területei. Családsegítő munkatársak:  Gigor Éva szakmai vezető családsegítő – Lakitelek Karsai Gabriella családsegítő – Tiszaalpár Horváthné Dékány Judit családsegítő- Nyárlőrinc
Tovább

Felsőoktatás

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/felsooktatas Gyakran ismételt kérdések Hallgatói ügyek Felvételi ügyek Nyelvvizsga Diákigazolvány A képzési rendszer Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése Külföldi felhasználásra szánt oktatási iratok hitelesítése Felsőoktatási ösztöndíjpályázatok Tehetséggondozás Jelentősebb felsőoktatási jogszabályok listája A felsőoktatási intézmények listája és honlapja Hasznos hazai felsőoktatási vonatkozású honlapok
Tovább

Gyermekek után járó ellátások

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/csalad-ifjusagugy/gyermekek-utan-jaro-ellatasok Tájékoztató a gyermekek utáni ellátásokról A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok Fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény) Családi adókedvezmény Családi pótlék – nevelés, ellátás, iskoláztatási támogatás Gyermekgondozási díj (GYED) Gyermekgondozást segítő ellátás Gyermeknevelési támogatás (GYET) + Anyasági támogatás Gyermekvédelmi kedvezmények Magasabb összegű családi pótlék Csecsemőgondozási díj (CSED) Gyermekétkeztetés
Tovább

Szociális rászorultság után járó ellátások

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/szocialis-raszorultsag   Tájékoztató szociális ellátásokról Szociális Táblázat A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Aktív korúak ellátása Ápolási díj Kiemelt ápolási díj http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/aktualitasok/kiemelt-apolasi-dijak-igenylese Fogyatékossági támogatás Idősek otthona Időskorúak járadéka Közgyógyellátás Parkolási igazolvány Szociális alapszolgáltatások
Tovább

Nyugdíjellátások

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/csalad-ifjusagugy/nyugdijellatasok Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Korhatár előtti ellátások 40 éves kedvezményes nyugdíj nőknek Egyszeri segély Kivételes (méltányossági) nyugdíjemelés Öregségi nyugdíj Özvegyi nyugdíj Szépkorúak jubileumi köszöntése és juttatása Hozzátartozói nyugellátások
Tovább

Gyermekjóléti Szolgáltatás

Célja: A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszűnését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek családjába történő […]
Tovább

Családsegítés

A családsegítés szociális alapszolgáltatási forma, amely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére. Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető. Célja A  település közigazgatási területén élő szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok […]
Tovább