Fák, bokrok és vadvirágok

forras
Szikra és az Alpári-rét növénytakarójának kialakulása - hasonlóan a Duna-Tisza közi Hátság területeihez - a pleisztocénban kezdődött az utolsó elje­gesedés első jégmentes időszakában. A körülbelül 60 ezer évvel ezelőtt kez­dődő, s 12 ezer éven át tartó szubartikus klímában az ártereken mohos, sásos láprétek jöttek létre.
Tovább