Címnyilvántartás változások

Közzétéve: 2018. február 14.

Tájékoztató a központi címregiszterről és a címkezelésről

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.

Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki és a KCR létrehozásával kapcsolatos feladatok teljesítése keretében a felülvizsgálattal érintett címek esetében a feladatok ellátását írta elő.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2013. (XII. 02.) számú önkormányzati rendelete határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait, amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel kell lenni a munkafolyamat ellátása során.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az illetékes hatóságot (Kormányablakot) határozatban értesíti. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.

Címváltozás esetén:
1. Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes. Kérjük a Lakosokat, hogy csak azután menjenek be az eljáró ügyintézőhöz a lakcímkártya cseréje miatt, miután arról az eljáró ügyintéző értesíti Önöket.

2. A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincs feltüntetve lakcím.

3. A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre – illetékmentesen bejegyzik az új címet.

4. A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók) felé a változást Önöknek kell jelezniük.

5. Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

6. A közművek (víz, gáz, villany szolgáltatók) felé a változást a Polgármesteri Hivatal írásban jelzi.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében – felsőbb jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők lesznek ezen a honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

346.9 KiBThököly Imre utca377.0 KiBPetőfi Sándor utca334.2 KiBKossuth Lajos utca339.5 KiBJózsef Attila utca30.8 KiBKádár Lajos Utca Végleges27.3 KiBKölcsey Ferenc Utca Végleges29.1 KiBVásárhelyi Pál Utca Végleges28.9 KiBBéke Utca Végleges27.3 KiBErkel Ferenc Utca Végleges24.2 KiBHalász Utca Végleges