Ebösszeírás meghosszabbítva

Közzétéve: 2014. április 4.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel Tiszaalpár Nagyközség területén 2014. február 15-től 2014. március 31-ig, meghosszabbítva 2014. április 30-ig Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

E B Ö S S Z E Í R Á S T
végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a felhívást és a nyomtatványt Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal szórólap formájában eljuttatja a belterületi ingatlanok tulajdonosaihoz, használóihoz, a lakott külterületi ingatlanokhoz pedig postai úton levél formájában.
Amennyiben Ön valamiért még sem kapta meg, akkor a Polgármesterei Hivatal előterében lévő ügyfél eligazító munkatársunktól munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 – 16:00-ig, pénteken 8:00 – 13:00-ig  megkaphatja, vagy az letölthető az Önkormányzat honlapjáról (melléklet). Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljeskörűen kitölteni, és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz 2014. április 30-ig a Polgármesteri Hivatalhoz személyes leadással, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Titkárságára címezve (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) visszajuttatni.

Felhívom az ebtartók és ebtulajdonosok figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal az adatszolgáltatási kötelezettségét ellenőrzi, és nem teljesítés esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi.

Jegyző helyett és nevében az Mötv. 82. §. (3) bekezdése alapján

Borvák Erzsébet sk.
igazgatási csoportvezető