EFOP 3.9.2-16-2017-00009 számú projekt keretében ösztöndíj pályázat

Közzétéve: 2020. február 17.

Tisztelt Tiszaalpári Lakosság!

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP 3.9.2-16-2017-00009 számú projekt keretében ösztöndíj pályázatot ír ki.

Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki

Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és magyar állampolgár, és nappali tagozaton hazai középiskolában, 9-12. évfolyamon tanulmányokat folytat és a rendelet hatálybalépését megelőző tanulmányi félévben legalább 3,00 tanulmányi átlageredményt ért el, vagy hazai felsőfokú intézményben folytat nappali tagozaton tanulmányokat.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete méltányosságból ösztöndíjtámogatásban részesítheti azt a nappali tagozaton hazai középiskolában, 9-12. évfolyamon tanulmányokat folytató tanulót is, akinek tanulmányi eredménye nem érte el a 3,00 átlag tanulmányi eredményt, de hátrányos helyzetű.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a tanuló:

– nyelvvizsgával rendelkezik,

– a rendelet hatálybalépését megelőző tanulmányi félévben legalább 4,00 tanulmányi átlageredményt ért el,

– tanulmányi versenyen, sportversenyen eredményesen vett részt.

 

Az ösztöndíj-pályázat benyújtási határideje: 2020. március 13. (péntek) 12.00 óra. Ez a határidő jogvesztő.

A pályázat benyújtásához csatolni kell:

– a pályázati űrlapot kitöltve,

– az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a tanulói/hallgatói jogviszonyról,

– a tárgyidőszakot megelőző lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő másolatát, felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okiratot, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentumot.

 

Az ösztöndíjpályázatról az alábbi telefonszámokon tud bővebb felvilágosítást kérni:

  1. Menyhárt Anett jegyző: 0670/442-3158

Turiné dr. Borvák Erzsébet aljegyző: 0670/442-3156

83.2 KiBNyomtatvány