Megtekinthető a Képviselő-testület 2015.10.22-ei ülése

Közzétéve: 2015. november 16.

Megtekinthető a Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésén készült felvétel.

Az alábbi táblázat alapján megtudhatja, hogy a megtekinteni kívánt napirend mely időponttól kezdődik:

Napirendi pontok

Időpontok
1. Kisné Szabó Erzsébet kérelme 0:01:21
2. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár leltározási jegyzőkönyvének jóváhagyása 0:02:24
3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek vagyonvédelmi feladatainak ellátására 0:02:49
4. Előterjesztés a Terület- és Területfejlesztési Operatív Programba benyújtandó pályázat tervezőjének személyéről 0:03:25
5. Előterjesztés az Alkotmány u. 1-7. –ig tartó szakasz parkoló- és kertalakítás tervezés befejezése tárgyában 0:04:21
6. Előterjesztés rendszergazdai feladatok ellátásáról 0:04:53
7. Előterjesztés Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 0:05:33
8. Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meghosszabbítására 0:06:09
9. Varga István, Varga Krisztina, Barna Sándor, Barna Mária és Tógyerné Barna Judit kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához 0:06:47
10. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 0:08:24
11. Előterjesztés Településrendezési Terv módosítására 0:08:52
12. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal udvarának térburkolattal történő ellátására Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 0:09:48
13. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról 0:10:21
14. Előterjesztés „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló helyi rendeletek felülvizsgálatáról, módosításukról 0:11:25
15. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…..( …) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 11/1999.(XII.01.)Ktr. sz. rendelet módosításáról, tájékoztató a települési adóról 0:13:11
16. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 5/2002.(.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 0:14:53
17. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló …….…/2015. (…………..) Ör. sz. rendeletére 0:15:48
18. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2013.(IX.25.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 0:17:28
19. Előterjesztés Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működésének felülvizsgálatára 0:18:19
20. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendeletének módosításáról 0:18:46
21. Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról 0:19:23
22. Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 0:19:47
23. Előterjesztés a feleslegessé vált bútorok, nyílászárók lakosság körében történő értékesítéséről 0:20:12
24. Tájékoztató a polgármester szabadságolási ütemtervétől eltérő szabadság felhasználásáról 0:21:24
25. Előterjesztés MATIC Kft. részére föld eladásáról 0:21:47
26. Előterjesztés Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadására 0:22:51
27. Előterjesztés Idősek Karácsonyának és Gyermekek Karácsonyának megrendezésére 0:23:42
28. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatalos Tűzoltó Parancsnokság kérelme részére támogatás biztosítására 0:24:11
29. Előterjesztés a városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer tárgyában Miniszterelnökséget vezető Miniszternek küldendő tájékoztatáskérésről 0:24:51
30. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról és az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 0:25:25
31. Bejelentések 0:31:31