Megtekinthető a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015.10.22-ei ülése

Közzétéve: 2015. november 16.

Megtekinthető a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. október 22-i ülésén készült felvétel.

Az alábbi táblázat alapján megtudhatja, hogy a megtekinteni kívánt napirend mely időponttól kezdődik:

  Napirendi pontok

Időpontok
1. Kisné Szabó Erzsébet kérelme 0:01:23
2. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár leltározási jegyzőkönyvének jóváhagyása  0:16:50
3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek vagyonvédelmi feladatainak ellátására 0:18:47
4.  Előterjesztés a Terület- és Területfejlesztési Operatív Programba benyújtandó pályázat tervezőjének személyéről 0:27:20
5. Előterjesztés az Alkotmány u. 1-7. –ig tartó szakasz parkoló- és kertalakítás tervezés befejezése tárgyában 0:44:32
6. Előterjesztés rendszergazdai feladatok ellátásáról 0:48:57
7. Előterjesztés Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 1:15:10
8. Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meghosszabbítására 1:28:51
9. Varga István, Varga Krisztina, Barna Sándor, Barna Mária, Tógyerné Barna Judit és Túri István kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához 1:46:50
10. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 1:48:05
11. Előterjesztés Településrendezési Terv módosítására 1:56:40
12. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal udvarának térburkolattal történő ellátására Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 2:40:23
13. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról 2:53:43
14. Előterjesztés „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló helyi rendeletek felülvizsgálatáról, módosításukról 3:14:12
15. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…..( …) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 11/1999.(XII.01.)Ktr. sz. rendelet módosításáról, tájékoztató a települési adóról 3:27:50
16. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 5/2002.(.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 3:34:50
17. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló …….…/2015. (…………..) Ör. sz. rendeletére 3:35:52
18. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2013.(IX.25.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 3:39:29
19. Előterjesztés Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működésének felülvizsgálatára 3:43:33
20. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendeletének módosításáról 3:51:06
21. Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról 3:59:40
22. Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 4:00:34
23. Előterjesztés a feleslegessé vált bútorok, nyílászárók lakosság körében történő értékesítéséről 4:01:00
24. Tájékoztató a polgármester szabadságolási ütemtervétől eltérő szabadság felhasználásáról 4:15:49
25. Előterjesztés MATIC Kft. részére föld eladásáról 4:17:11
26. Előterjesztés Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadására 4:25:49
27. Előterjesztés Idősek Karácsonyának és Gyermekek Karácsonyának megrendezésére 4:35:16
28. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatalos Tűzoltó Parancsnokság kérelme részére támogatás biztosítására 4:37:00
29. Előterjesztés a városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer tárgyában Miniszterelnökséget vezető Miniszternek küldendő tájékoztatáskérésről 4:38:25
30. Bejelentések 4:57:35