Megtekinthető a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015.12.11-ei ülése

Közzétéve: 2015. december 17.

Megtekinthető a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. december 11-i ülésén készült felvétel.

Az alábbi táblázat alapján megtudhatja, hogy a megtekinteni kívánt napirend mely időponttól kezdődik:

Napirendi pontok

Időpontok
1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 0:01:19
2. Az adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 0:02:13
3. Előterjesztés Hedrich István, Kecskés János, Túri István, Fürstner András Györgyné, Kuik Bernadett, Kecskés Jánosné, Novák Gábor  kérelméről „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához 0:03:15
4. Előterjesztés dr. Martus Mónika házi gyermekorvos kérelméről 0:09:26
5. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodánál egy fő gyakornoki létszám engedélyezéséről 0:10:30
6. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 0:10:56
7. Előterjesztés településüzemeltetési szakfeladaton létszámemelésről 0:13:14
8. Előterjesztés a Horgászegyesületek a Tiszáért Társulás pártoló tagságáról 0:21:47
9. Beszámoló a tiszaalpári foglalkoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás helyzetéről 0:26:33
10. Előterjesztés a tiszaalpári 2343 helyrajzi számú, 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István utca 2/1. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában 0:31:30
11. Tájékoztató Dobó utcai (155/2015.(VII.03.)Kth.)határozatról 0:43:47
12. Előterjesztés a Bethlen Gábor u. 3. és Alkotmány u. 18. szolgálati lakások felújítása céljából érkezett árajánlatról, valamint statikai szakvélemény kéréséről 0:45:42
13. Tájékoztató a TOP-os pályázat keretén belül Tiszaalpár és Lakitelek között létesítendő kerékpárútról 0:56:35
14. Előterjesztés a polgármesteri hivatal udvara, a művelődési ház előtti terület, valamint az Alkotmány utcai parkolók térburkolattal történő ellátása vonatkozásában beérkezett pályázatokról 1:15:09
15. Előterjesztés a településrendezési terv kapcsán beérkezett árajánlatokról 1:35:08
16. Előterjesztés Települési Értéktár, valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozására 1:50:18
17. Előterjesztés Bársony Mihály, a népművészet mesteréről készített szobor költségeiről 1:57:11
18. Előterjesztés Siketek Női Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás biztosításáról 2:12:53
19. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló …/2015. (…) Ör. sz. rendeletéről 2:13:27
20. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. év I. félévi munkatervéről 2:23:04
21. Előterjesztés Buri Zsuzsanna személyi edző és fitness-wellnes instruktor terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelméről 2:23:40
22. Előterjesztés Kovács Jánosné terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelméről 2:24:51
23. Tájékoztató Miniszterelnökséget vezető Miniszter válaszleveléről 2:26:55
24. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi várossá nyilvánítási kezdeményezésről 2:33:00
25. Előterjesztés BÁRSONY 100 emlékév megrendezéséhez kapcsolódóan végzett munka elismeréséről 2:35:50
26. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola karácsonyi műsorának fellépőjéről 2:36:40
27. Előterjesztés Polgárőrség kérelméről 2:39:46
28. Előterjesztés Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság részére megállapított támogatás felhasználásáról 2:46:13
29. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(…) Ör. számú önkormányzati rendeletére a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról 2:46:38
30. Előterjesztés Csátalja Községért Közalapítvány támogatásáról 2:51:33
31. Tájékoztató Felkelő Nap Szociális Szövetkezet Pusztazámor bemutatkozó anyagáról 2:52:16
32. Tájékoztató az iskolákat működtetők támogatásáról 2:54:05
33. Előterjesztés járdaépítési kérelem elbírálására 2:56:23
34. Javaslat a régi számítógépek eladományozására 3:01:46
35. Bejelentések 3:04:50