Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Mikor: 2015. január 13. @ 17:30 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 13-án (kedd) 17:30 órakor rendkívüli testületi ülését tart, amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom. Dr. Vancsura István polgármester  
Tovább

Rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés

Mikor: 2015. január 13. @ 17:00 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. január 13-án (kedd) 17:00 órakor rendkívüli bizottsági ülést tart, amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom. Csernák Zsolt Sándor s.k. bizottság elnöke
Tovább

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a madárinfluenzával kapcsolatosan

Tájékoztató az Európai Unió Tagállamaiban megállapított magas patogenitású madárinfluenza esetekről, a megtett intézkedésekről, az állattartókra és további érintettekre vonatkozó tudnivalókról. A madárinfluenza zoonotikus megbetegedés, veszélyeztetheti az emberek egészségét is, ezért szükséges fokozni a biológiai biztonsági intézkedéseket. A madárinfluenza bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség! A teljes tájékoztató a mellékletben olvasható
Tovább

BURSA pályázatról döntött a Képviselő-testület

Tiszaalpár Nayközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hunarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának pályázati bírálata tárgyában a támogatást 1.000,- Ft/fő/hó összegben állapította meg, azzal a feltétellel, hogy a hiánypótlási határidő 2014. december 10. A határozat kivonat a mellékletben olvasható.
Tovább

Az összes utcában rá lehet kötni a szennyvízhálózatra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” elnevezésű pályázat kapcsán az összes utcában rá lehet kötni a csatornahálózatra. További teendőkről a mellékletben olvashatnak.
Tovább