Pályázat: Fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

Közzétéve: 2019. június 5.

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda – Tiszaalpár

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda – Tiszaalpár 


2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása az ONAP, saját pedagógiai program és munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         végzettséget igazoló okirat másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (vagy a postai igénylő szelvény) másolata

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         haladó szintű számítógépes ismeretek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Mária nyújt, a 0676424940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda – Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 174/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Kiss Mária részére a ovodavezeto@tunderrozsaovoda.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kiss Mária, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában – indoklás nélkül – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályáztató sikeres pályázat esetén 3 hónap próbaidőt tűz ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tunderrozsaovoda.hu honlapon szerezhet.