Pályázat: Rendezvényszervező munkakör betöltésére.

Közzétéve: 2019. április 16.

Tiszaalpár Nagyközség Polgármestere

                           

pályázatot hirdet


rendezvényszervező

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozott idejű: 2020. június 30-ig tartó munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkaviszony időtartama:

határozott idejű: 2020. június 30-ig tartó munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tiszaalpár, Árpád tér 1., illetve Tiszaalpár, Dózsa György u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település programjainak megszervezése, lebonyolítása: családi és gyermekrendezvények, komoly- és népzenei koncertek, irodalmi, színházi és egyéb szabadidős programok, versenyek, kiállítások, kézműves foglalkozások, továbbá a népi hagyományok megőrzését segítő rendezvények.

Részt vesz a rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Segíti a Művelődési Házban, a Kádár Lajos Közösségi Házban működő klubok, tanfolyamok valamint a civil szervezetek tevékenységét.

Kezeli a közművelődési pályázatokat.

 

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szervezési, kommunikációs képesség, kreativítás, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igénylését igazoló dokumentum csatolása

•         részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél

•         írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vancsura István polgármester nyújt, a 30/255-4495-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton dr. Vancsura István polgármester részére a pmhivatal@tiszaalpar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a polgármester bírálja el.

A polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A próbaidő tartama: 3 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 6.