Pályázati kiírás a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatainak ellátására

Közzétéve: 2016. december 14.

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tiszaalpári Hírmondó, Tiszaalpár Nagyközség Lapjának felelős szerkesztői feladatának ellátására.

A felelős szerkesztő feladatai:

A felelős szerkesztő egy személyben felelős a lapnak a sajtótörvénynek és a sajtóetikai követelményeknek megfelelő, időben történő havi megjelenéséért. Tevékenységét a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell végeznie.

A megbízás időtartama: 10 hónap. Megbízás kezdő napja: 2017. március 1., megszűnésének időpontja:  2017. december 31.

A szerződést bármelyik fél 2 hónapos határidővel írásban felmondhatja.

A lap adatai:

 • Címe: „Tiszaalpári Hírmondó” – Tiszaalpár Nagyközség Lapja
 • A megjelenés gyakorisága: havonta, minden hónap második hétvégéjén,
 • A lap mérete: A / 4,
 • Megjelenési példányszám: 700 db,
 • A megjelenés terjedelme: minimum 12 oldal,

Pályázati feltételek:

 • Legalább középfokú iskolai végzettség, felsőfokú iskolai végzettség előnyt jelent,
 • magas fokú szövegalkotási- és kifejezőkészség, kreativitás,
 • tájékozottság a helyi közösség ügyeit illetően,
 • szövegszerkesztői-, számítógépes ismeretek,
 • pályázhat bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság,
 • újságírói gyakorlat előnyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó személyi adatait,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • szakmai önéletrajzát,
 • az újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • referenciaanyagot korábbi munkáiból,
 • a lap szerkesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket,
 • megbízási díj iránti igényt. A megbízási díjon felül további költségtérítés a felelős szerkesztőt nem illeti meg,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a bizottsági, képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását.

A pályázat benyújtásának részletei:

 • A pályázat beérkezésének határideje: 2017. január 10. kedd 16.00 óra. A beadási határidőn a pályázatnak a hivatalba történő érkezését kell érteni.
 • A pályázat benyújtásának helye: dr. Vancsura István Polgármester – Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
 • A borítékra kérjük ráírni: „Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői pályázat.”
 • Felvilágosítás kérhető: a 06-30-255-4495 telefonszámon

A pályázati eljárás módja:

A pályázatot a Polgármester, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, valamint a jegyző bontja fel és formailag ellenőrzik a benyújtott pályázatokat.

A pályázók meghallgatására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen kerül sor, a meghallgatást követően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági kialakítja véleményét, melyet a Bizottság elnöke a Képviselő-testület elé terjeszt. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.

A személyes meghallgatás helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A személyes meghallgatásról szóló értesítéshez kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázó személyes elérhetőségét (telefon, e-mail).

A pályázat elbírálási határideje: 2017. február 28.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

Felkerült: 2016.12.14. 14:49