Pályázati kiírás civil szervezetek részére

Közzétéve: 2015. március 9.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:

  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
  • a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
  • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
  • a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.
Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ
Meghirdetés dátuma: 2015. február 13.

708.9 KiBNea Palyazat Nea-tf-15-sz Kiiras