Pályázati kiírás igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Közzétéve: 2015. március 19.

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/22. titkársági, testületi feladatok. I/18. Szociális igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális hatósági, igazgatási jellegű és adminisztratív feladatok ellátása, valamint a jegyző által meghatározott módon, az államigazgatási feladat és hatáskörök gyakorlásában, a Képviselő-testületi ülések szervezésében, a testületi döntések előkészítésében, végrehajtásában való részvétel. Iktatási feladatok ellátása, közreműködés az adóvégrehajtásban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • számítógépes ismeret
 • középiskolai végzettség és szociális ügyintéző vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés vagy
 • középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár (menedzserasszisztens) szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, igazgatási ügyintéző-ügykezelő, irodavezető, nyilvántartási és okmányügyintéző, jogi asszisztens, idegen nyelvi titkár, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői számítástechnika

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajz,
 • képesítést tanúsító okiratok fénymásolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló postai átvételi igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a bírálatban részt vevők a pályázó anyagát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Menyhárt Anett nyújt, a 06-70-442-3158-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1468/2015.‚ valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Menyhárt Anett részére a jegyzo@tiszaalpar.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Menyhárt Anett, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékeléséről és a kinevezésről a jegyző – a polgármester egyetértésével – dönt. Hat hónap időtartamú próbaidő kerül kikötésre kinevezés esetén. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 7.