Polgármesteri Hivatal

Közzétéve: 2014. október 2.

TISZAALPÁR POLGÁRMESTERI HIVATALA

Cím: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.   Telefon: 06 – 76 / 424 – 133

Email:  pmhivatal(a)tiszaalpar.hu     Fax:  06 – 76 / 424 – 012

Ügyfélfogadás rendje:

általános ügyfélfogadás (vegyes ügyek, kivéve szociális ügyek)

Hétfő:            8:30 – 12:00          13:00 – 15:30

szociális ügyekben (a Járási Hivatallal párhuzamosan)

Csütörtök:    8:30 – 12:00          13:00 – 15:30

Dr. Vancsura István

Polgármester

Ügyfélfogadás: minden hónap 1. és 3. szerdája 9.00-15.00 óra

Email: polgarmester(a)tiszaalpar.hu

3.sz.

iroda

Dr. Menyhárt Anett

Jegyző

2.sz.

iroda

 

POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI TITKÁRSÁG

Bartus-Kapus Márta 

pályázati ügyintéző (pályázatok koordinálása)

6.sz.
iroda

101
mellék

Török Annamária

köztisztviselő (jegyzőkönyvvezető)

6.sz.
iroda

101
mellék

Festő-Hegedűs
Istvánné

köztisztviselő (általános igazgatási feladatok)

5.sz.
iroda

107
mellék

Kelemenné Almási Csilla

köztisztviselő (emberi erőforrás ügyintéző: munka- és személyügy, bérszámfejtés)

5.sz.
iroda

107
mellék

Feketéné Szabó Judit

köztisztviselő (emberi erőforrás ügyintéző: munka- és személyügy, bérszámfejtés, társulási ügyek)

5.sz.
iroda

107
mellék

Tartósan távol

dr. Patak-Bálint Ágnes

köztisztviselő (vagyongazdálkodási ügyintéző)

szülési
szabadságon

 

IGAZGATÁSI CSOPORT

Dr. Borvák Erzsébet

aljegyző (igazgatási csoportvezető, ügyintéző 1.: rendszeres szociális segély, működési engedélyek kiadása, műszaki ügyintézés)

9.sz.
iroda

109
mellék

Barna Anita

köztisztviselő (igazgatási ügyintéző 2.: általános ügyfélfogadás, népesség-nyilvántartás, lakásfenntartási támogatás, Bursa Hungarica)

8.sz.
iroda

108
mellék

Palócz Gábor Istvánné

köztisztviselő (igazgatási ügyintéző 3.: aktív korúak ellátása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)

8.sz.
iroda

108
mellék

Rozmánné Túri Anita

köztisztviselő (anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző 4.: anyakönyv, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély, méltányossági közgyógyellátás, kamatmentes kölcsön, temetési segély, iktatás, irattárazás)

1.sz.
iroda

103
mellék

Boris Ferenc

köztisztviselő (közterületfelügyelet, polgár- és katasztrófavédelem, közrendvédelmi, közbiztonsági környezetvédelmi ügyek)

4.sz.
iroda

222
mellék

Borsi Sándorné

köztisztviselő (adóügyek, -behajtás)

16.sz.
iroda

114
mellék

VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT

Bálint Katalin

csoportvezető (költségvetés, pénzügyi tervezés, beszámolókészítés)

15.sz.
iroda

113
mellék

Jakabné Oberna Judit

köztisztviselő (főkönyv)

14.sz.
iroda

112
mellék

Németh Sándorné

köztisztviselő (pénztár, pénzügyi ügyintézés)

13.sz.
iroda

110
mellék

Kásáné Zsigó Márta

köztisztviselő (pénzügyi ügyintézés)

14.sz.
iroda

111
mellék

Bartucz István

önkormányzati alkalmazott (önkormányzati munkaszervezés)

19.sz.
iroda

119
mellék

 

Tiszakécskei Járási Hivatal Ügysegédje

Juhász Melinda

ügysegéd (közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, ápolási díj, időskorúak járadéka, lakcímmel kapcsolatos igazolások, mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességével kapcsolatos kérelmek)

19.sz.
iroda

119
mellék

Ügyfélfogadás rendje:    csütörtök   8:00 – 12:00

Falugazdász

Fehér Zsófia

Falugazdász

Művelődési Ház
(volt Teleház)

70/330-2072

Ügyfélfogadás rendje:

Csütörtök:              7:30 – 12:30

Péntek:          7:30 – 12:30

Falugazdász

Csányi György

Falugazdász

Művelődési Ház
(volt Teleház)

30/288-1880

Ügyfélfogadás rendje:

Péntek: 7:30 – 12:30

Rendezvény Szervező

  Hegedűs Gabriella

Rendezvény Szervező

Művelődési Ház

70/442-3155