Tájékoztató a Gondozási Központban nyújtott szolgáltatások térítési díjáról

Közzétéve: 2017. március 6.

A Képviselő testület minden év április 01-től módosítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját. Ami idén az alábbi összegekben lett meghatározva:

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
elvitellel 560,-Ft/adag,
házhoz szállítással 670,-Ft/adag.

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
szociális segítés 515,-Ft/óra
személyi gondozás 515,-Ft/óra

Az Idősek Otthona intézményi térítési díja: 88 765,-Ft/hó

A szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Gondozási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, telefonon: 76/424-055 számon.