Tájékoztató a Gondozási Központban nyújtott szolgáltatásról

Közzétéve: 2017. március 6.

Intézmény a következő alapszolgáltatást is nyújtja elsősorban azoknak az idős személyeknek, akik otthonukban önmagukat teljes mértékben nem képesek ellátni és nincs aki rólunk gondoskodjon. Ennek az ellátásnak a neve házi segítségnyújtás.

Házi segítségnyújtás keretében az intézmény szakgondozója segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában: – Alapvető ápolási, gondozási feladatokat végez. Személyi és – lakókörnyezeti higiénés körülményeinek megtartásában közreműködik. Ügyeinek intézésében segít (bevásárlás, gyógyszer felíratás és kiváltás, hivatalos ügyeinek intézése).

A szolgáltatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Gondozási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 számon.