Tisztelt Lakosság!

Közzétéve: 2020. március 17.

 

 

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy további intézkedésig a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda folytatja működését.

Kérem a szülőket, hogy az óvodába csak egészséges gyermeket vigyenek, akinek a szülői felügyeletét a család nem tudja megoldani. Az otthon maradó gyerekek távolmaradása nem minősül igazolatlan hiányzásnak.

 

Tisztelettel: dr. Vancsura István polgármester